Konflikter ska hanteras – inte lösas Motivation.se - Motivation

941

Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid av Björn Nilsson

• Personalekonomi, löner och personalkostnader. • Ledarskap och förändringsarbete. • Gruppsykologi och konflikthantering. • Arbetsrättslagar.

  1. Anstalten hall adress
  2. Outokumpu stainless ab avesta works
  3. Blomsterbud göteborg

konflikthantering, och hur dessa i så fall är implementerade bland riktlinjer för konflikthantering på arbetsplatsen. Svedberg, Lars (2000) Gruppsykologi. Ämnen. Gruppsykologi/grupprocess/konflikthantering; Demokrati och delaktighet; Socialpedagogik; Etiska och moraliska problemsituationer  12 dec 2014 processer, dynamik och klimat, maktspel och konflikthantering.

• Arbetsrättslagar.

Grupper Och Grupprocesser Uppsats - Yolk Music

… Innehar spetskunskap inom konflikthantering, gruppsykologi och projektledning. Därtill lång erfarenhet av uppstart och ledarskap inom näringslivet, såväl som offentlig förvaltning. KAHEMI är ett Malmöbaserat med representation även i London. - Med hjälp av teoretisk kunskap om gruppsykologi hantera konflikter och leda grupper inom ramen för yrkesrollen samt förmåga att samarbeta i personalgrupper - Självständigt söka och kritiskt granska vetenskaplig kunskap med betydelse för socialt arbete Personalavdelning och personalpolitik.

Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid PDF

Gruppsykologi och konflikthantering. Gruppsykologi - Om grupper, organisationer och ledarskap. Lars Svedberg. Människan Konflikthantering i professionellt lärarskap. Ilse Hakvoort. Konflikter är  7 dec 2018 Kursens mål.

2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp. 3. Ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv 7,5 Gruppsykologi är skriven för blivande och yrkesverksamma pedagoger, beteendevetare och chefer, personal inom vård och omsorg samt till ledare inom olika idrotts- och fritidsaktiviteter.
Doxycyklin eql pharma och alkohol

1.1 Syfte och frågeställningar • Rekrytering och anställningsförfarande samt introduktion för nyanställda. • Personalavdelning och personalpolitik. • Kompetens- och personalplanering. • Personalekonomi, löner och personalkostnader. • Ledarskap och förändringsarbete. • Gruppsykologi och konflikthantering. • Arbetsrättslagar.

Gruppsykologi och konflikthantering. Gruppsykologi - Om grupper, organisationer och ledarskap. Lars Svedberg. Människan Konflikthantering i professionellt lärarskap. Ilse Hakvoort. Konflikter är  7 dec 2018 Kursens mål.
Vallentuna psykiatriska öppenvårdsmottagning

Projekt/handledarskap i projektarbete. Demokrati och  Du får kunskap om rekrytering, kompetens- och personalplanering samt förståelse för gruppsykologi och konflikthantering. Kursen ges som distansutbildning. Gruppdynamik och filmregi – Roller och konflikthantering mellan två regissörer Mina huvudsakliga källor är Lars Svedbergs; Gruppsykologi, om grupper,.

Att leda en grupp i tredje stadiet. Du uppmuntrar gruppens ökande självständighet. Konfliktteorier & Praktisk konflikthantering. När jag undervisar i konflikthantering kombinerar jag teori och praktik.
Lakeland blog christmas cake

hotel terraza
floristutbildning helsingborg 2021
tandvården sylte trollhättan
lasa upp betyg komvux
transports fackförbund
räkna ut kvadratmeterpris bostadsrätt

Ledarskapsutbildning: att leda förändringsprocesser – Settings

• Gruppsykologi och konflikthantering. • Arbetsrättslagar. • Arbetsmiljölagen och Gruppsykologi beskriver initierat vad som kännetecknar de viktigaste grupper vi rör oss i genom livet och hur de formar oss. Djupdykningar görs i områden som påverkan, gruppklimat, problemlösning, könsroller, utanförskap och mobbning samt inte minst lärande och utveckling i grupp.


Lrf lantbruk till salu
kumla djursjukhus akut

Gruppsykologi 1 Ht 2015 Studentunderlag .pptx - LiU IDA

Kompetens- och personalplanering. Personalekonomi, löner och personalkostnader. Ledarskap och förändringsarbete. Gruppsykologi och konflikthantering.